Контакти

Магазин – Център

София, ул “Будапеща” №38
работно време – 10:00 – 18:00, събота – 10:30 – 14:30
тел: 0886 878771
имейл: office@treska-bg.com

Цех

Нови Искър, ул. Славовци 1
тел: 0888 417105 (за поръчки на едро)
имейл: office@treska-bg.com